Junior Varsity Baseball · Varsity Baseball v. West Ashley 3/10/2020